چهارمین محموله گوشت گرم گوسفندی کنیا به ایران رسید

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، شرکت جهان صادرات سینا وابسته به موسسه جهاد استقلال موفق به واردات چهارمین محموله گوشت گرم گوسفندی از مبدا کشور کنیا جهت توزیع در شبکه تنظیم بازار و میادین میوه وتره بار گردید .

محموله های ۷۰ تنی گوشت گرم گوسفندی کنیا به تواتر وارد ایران گردیده و تا پایان ماه مبارک رمضان نیز ادامه خواهد داشت