بارگیری محموله ۲۷۰۰۰ تنی کنجاله

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، شرکت جهان صادرات سینا وابسته به موسسه جهاد استقلال با انعقاد قرارداد با یکی از معتبرترین شرکت‌های ترکیه جهت واردات نهاده به کشور به میزان ۶۰ هزار تن که ۲۷ هزار تن آن در حال بارگیری از بندر مرسین ترکیه می‌باشد و تا ۲۰ روز دیگر جهت توزیع در سامانه بازارگاه عرضه خواهد شد