آغاز تولید ۵۰۰ تن گوشت منجمد برزیلی

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، شرکت جهان صادرات سینا وابسته به موسسه جهاد استقلال با انعقاد قرارداد ۵۰۰ تنی گوشت منجمد برزیلی طی دو ثبت سفارش عملیات تولید را در کشور برزیل آغاز نمودکه اولین محموله تولیدی آن طی دو ماه آینده وارد بازار گوشت کشور خواهد شد