تقویت و توسعه بازاریابی محصولات پلی‌اتیلن شرکت جهاد زمزم در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت جهاد زمزم روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه جلسه ای بنا به دعوت شرکت گاز استان خراسان رضوی برای تعیین تکلیف قراردادهای سنوات گذاشته ( قبل از سال ۱۴۰۱) در دفتر معاونت مالی این شرکت هماهنگ شده بود که به همین مناسبت مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره شرکت؛ آقایان مهندس منصوری و دکتر عابدی زاده به مشهد سفر داشتند، از آنجا که محور دغدغه ها و مشکلات شرکت مسائل بازرگانی و فروش می باشد سعی شد از فرصت حضور ایشان در حاشیه جلسه شرکت گاز حد اکثر استفاده را برای ارتقاء جایگاه شرکت در استان خراسان رضوی و استان های همجوار برده شود، به همین مناسبت جلسات متعدد و بسیار مفیدی در این سفر کوتاه حدوداً ده ساعته هماهنگ شد که امید می رود ثمرات مثبت زیادی در پی داشته باشد؛ ساعت ۹/۳۰ تا ۱۱ صبح در محل دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی و مدیران زیرمجموعه برگزار و با دستور اکید ریاست محترم سازمان تصمیمات مناسبی جهت استفاده از ظرفیت کارخانه جهاد زمزم مشهد اتخاذ و از ساعت ۱۱/۲۰ تا ۱۲/۳۰ جلسه شرکت گاز خراسان رضوی هماهنگ شد؛ در ادامه با فعالین بازار حوزه پلی اتیلن خراسان سه نشست کوتاه برگزار شد که به ترتیب با تجار و تولیدکنندگانی که در حوزه کاروگیت با کارخانه مشهد مرتبط هستند راجع به مشکلات کار و راه های گسترش آن مذاکرات مفصلی انجام شد، همچنین در ادامه با شرکت های بازرگانی و تامین کنندگان لوله های تک جداره بخش کشاورزی استان جلسه هماهنگی و در مورد شناخت از نحوه فروش و قیمت گذاری محصولات و میزان و نوع رقابت در بازار اطلاعاتی رد و بدل شد؛ در پایان با برخی تولید کنندگان و اعصای انجمن پلی اتیلن استان خراسان رضوی در یک نشست دوستانه در خصوص شیوه های هماهنگی تولیدکنندگان برای حفظ کیفیت و استاندارد در بازار و دفاع جمعی از حفظ قیمت حداقلی برای تضمین سودآوری واحدهای تولید کننده در محل هتل همای مشهد برگزار و نظرات کارشناسی و عملیاتی مبادله شد که مقرر گردید در این رابطه به صورت تشکیلاتی اهدافی مشخص و برای رسیدن به آن برنامه ریزی شود.