کارگاه آموزشی-تحقیقاتی رابطه میان تغذیه کانی با بیماری‌ها و آفات گیاهی

با توجه به اهداف و ماموریت‌های موسسه جهاد تحقیقات و به‌منظور تعامل با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف انتقال تجربیات واحدهای دانش‌بنیان، این موسسه اولین کارگاه آموزشی-تحقیقاتی خود را با همکاری دانشگاه تهران و یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت تغذیه گیاهان در راستای توانمندسازی فعالان حوزه کشاورزی برگزار می نماید. این کارگاه با عنوان “رابطه میان تغذیه کانی با بیماری‌ها و آفات گیاهی” روز سه شنبه مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۳ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می‌گردد.