استمرار در افزایش مطلوبیت ژنتیکی با برترین گوساله اصلاح نژادی دنیا

استمرار در افزایش مطلوبیت ژنتیکی گله‌های شیری کشور با استفاده از برترین گوساله اصلاح نژادی دنیا

شرکت نهاده‌های دامی جاهد به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد ژنی مطلوب دام سنگین در منطقه خود را متعهد به ارتقاء شاخص‌های تولید اقتصادی و اصلاحی ‌های گله های شیری کشور می‌داند و همواره همگام با شرکت‌های پیشگام ژنتیکی و مشارکت با آنها سعی نموده است نسل جدید گله‌های کشور در شاخص‌های مذکور نسبت به نسل مادران برتری داشته باشند.

پس از تجاری سازی تکنولوژی ژنومیک در سال ۲۰۰۹ و برتری کیفی و کمی آن نسبت به روش های اصلاح نژاد سنتی، شرکت نهاده‌های دامی جاهد اولین شرکت آسیایی بود که گوساله‌های نر ژنومیک را برای تولید اسپرم وارد ایران کرد که این روند پس از یک وقفه چند ساله مجدداً از سال ۱۴۰۰ از سر گرفته شد و از آن زمان تاکنون هر سه ماه با واردات ۶ رأس گوساله برتر ژنومیک دنیا و بهره‌گیری از این مواد ژنتیکی، پشتوانه گله و یا به عبارت دیگر گله آینده دامداران از صفات اقتصادی – اصلاحی و سلامتی بالاتری نسبت به مادرانشان برخوردار خواهند بود.

روش ژنومیک با کاهش فاصله نسلی رشد، سرعت پیشرفت ژنتیکی را بسیار بیشتر از روش‌های سنتی به همراه دارد.

در این خصوص شش رأس گوساله نر انتخاب شده از جامعه یک درصد برتر آمریکا انتخاب و در فروردین ماه سال جاری وارد کشور گردید.