بوجاری و توزیع ۱۱۰ تن بذر سویا رقم تپور

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، در راستای  فعالیت های شرکت جهاد سبز در بخش دانه های روغنی، به منظور انجام کشت بهاره و تابستانه در آغاز سال جاری میزان ۱۱۰ تن بذر سویا رقم تپور در طبقات گواهی شده، الیت و سوپر الیت بوجاری و در استان های گلستان و مازندران توزیع گردید.