مشارکت در طرح ۱میلیارد نهال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به منظور اجرای طرح مردمی کاشت ۱ میلیارد اصله نهال، اقدام به استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های شرکت جهاد سبز در زمینه تولید نهال نموده است و در این راستا نهالستان های خشکه داران و دشت نظیر جهت تولید نهال به این شرکت تحویل گردید.