همکاری فیمابین شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم و سازمان امور عشایر کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم در روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۳ با همت و پیگیری جناب آقای دکتر همتی مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره موسسه جهاد استقلال و طی جلسات و پیگیریهای چند ماهه آقای مهندس منصوری مدیرعامل شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم و همچنین مدیر بازرگانی، تفاهمنامه همکاری فیمابین این شرکت و سازمان امور عشایر کشور در محل آن سازمان منعقد تا انشالله به زودی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه منجر به عقد قرارداد گردد.