شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم برنده سه مناقصه مهم شرکت ملی گاز ایران

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم در راستای تحقق اهداف خود و با تدبیر و برنامه ریزی مجموعه مدیران و با حضور فعال در مناقصات مندرج در سامانه دولت در سه ماه نخست ۱۴۰۳ و در یک رقابت نزدیک و سنگین با شرکتهای بزرگ پلی اتیلینی کشور توانست برنده سه مناقصه مهم شرکت ملی گاز ایران شود؛ حجم این سه قرارداد درمجموع نزدیک به ۱۰۰۰ تن به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال می باشد که این می تواند گام مهمی در جهت احیاء و فعال نگه داشتن کارخانجات و استفاده از ظرفیت حداکثری در سال حمایت از تولید قلمداد گردد، در این راستا شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم مصمم است با تقویت کادر فنی حضور موثری در مناقصات آتی داشته باشد.