برگزاری جلسه با سرپرست اداره فضای سبز منطقه ۲۲ شهرداری

به منظور بررسی شرایط طرح به‌سازی بوستان جنگلی چیتگر، جلسه‌ای فی مابین نمایندگان موسسه جهاد تحقیقات با آقای نعمتی، سرپرست اداره فضای سبز منطقه ۲۲، برگزار گردید. در این جلسه شرایط موجود و همچنین شرایط سازمان منابع طبیعی برای اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت.