برگزاری جلسه پیگیری طرح شهید بابایی

نشست مشترک موسسه جهاد تحقیقات با شرکت های موسسه جهاد استقلال در ارتباط با طرح شهید بابایی برگزار گردید. در این نشست گفتگوها حول محور بررسی چالش‌های مطرح شده از سوی شرکت‌ها و نحوه برگزاری رویداد بود که آقای اکرامیان نیز به عنوان کارگزار طرح شهید بابایی از طرف بنیاد ملی نخبگان به نحوه و روند اجرایی رویداد پرداختند. همچنین جناب آقای دکتر غیرتی مدیرعامل موسسه جهاد تحقیقات بر لزوم همکاری و تعامل هر چه بیشتر در راستای تسریع در رسیدگی به چالش‌های شرکت‌ها تاکید کردند. این نشست، سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با حضور جناب آقای دکتر علی اکبرغیرتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد تحقیقات ، جناب آقای منصوری مدیرعامل شرکت پلاستیک زمزم، جناب آقای مهری مدیرعامل شرکت نهاده‌های دامی جاهد و جناب آقای حمزه‌ای عضو هیئت مدیره جهاد سبز و جناب آقای اکرامیان کارگزار طرح با محوریت طرح شهید بابایی برگزار شد.

طرح شهید بابایی فرصتی است تا موسسات و شرکت‏های تابعه وزارت جهاد کشاورزی و موسسه جهاد استقلال تا چالش‏های نوآورانه و نیازهای فناورانه خود را با به رقابت گذاشتن آن در میان جمع وسیعی از شرکت‏های دانش بنیان و افراد نخبه و مستعد مرتفع سازند.