واردات گوشت قرمز تنظیم بازار گوسفندی

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال، با عنایت به مأموریت های محوله و در راستای تأمین گوشت موردنیاز کشور و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت و در راستای دسترسی آحاد مردم به محصولات پروتئینی مورد نیاز، شرکت جهاد سبز با انعقاد قرارداد با تأمین کننده رومانیایی اقدام به تأمین این محصول به میزان ۳۰۰۰ تن در بازه زمانی ۹۰ روزه نموده است.