جهاد زمزم برنده‌ی سه مناقصه‌ی بزرگ در هفته دوم تیرماه ۱۴۰۳ با حجم ۸۰۰ تن

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم، این شرکت در راستای تحقق اهداف خود و با تدبیر و برنامه ریزی مجموعه مدیران و با حضور فعال در مناقصات مندرج در سامانه دولت در هفته‌ی دوم تیرماه ۱۴۰۳ و در یک رقابت نزدیک و سنگین با شرکتهای بزرگ پلی اتیلینی کشور؛ برنده ۳ مناقصه مهم در شرکت ملی گاز ایران و یکی از سازمان های جهاد کشاورزی کشور شد؛ حجم این سه قرارداد درمجموع نزدیک به ۸۰۰ تن به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد ریال می باشد که این می تواند گام مهمی در جهت احیاء و فعال نگه داشتن کارخانجات و استفاده از ظرفیت حداکثری در سال حمایت از تولید قلمداد گردد، در این راستا شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم مصمم است با تقویت کادر فنی حضور موثری در مناقصات آتی داشته باشد